ครอบครองปรกษ์ คืออะไร

ครอบครองปรกษ์

ตามมาตรา 1382 ระบุว่า “บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้ โดยความสงบ และโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็น อสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกัน เป็นเวลาห้าปีไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์”

หลักเกณฑ์การได้กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ มีดังต่อไปนี้

1.ต้องเป็นการครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่น โดยมีการเข้าไปยึดถือใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของผู้อื่น จะเป็นใครก็ได้

2.ทรัพย์สินที่ครอบครองต้องเป็นทรัพย์ที่มีกรรมสิทธิ์ ถ้าเป็นที่ดินก็ต้องเป็นที่ดินมีโฉนด หรือ นสก 3 เป็นต้น

3.ต้องเป็นการครอบครองโดยความสงบ ไม่ได้ไปข่มขู่ ทะเลาะกะใคร หรือ ใครมาทะเลาะด้วย แน่นอน ไม่ใครมาโต้แย้ง

4.ต้องเป็นการครอบครองโดยเปิดเผย คือ ไม่ได้มีการปิดบังอำพราง หรือซ่อนเร้นเข้ายึดถือครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่น

5.ต้องเป็นการครอบครองด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ คือ เข้าถือครองเป็นประโยชน์ แจ้งขอน้ำ ไฟ ทะเบียนบ้าน และ ที่สำคัญ หลายๆคดี ไม่มีใครโต้แย้ง เจ้าหน้าที่ก็ออกให้ซะด้วย

6.ระยะเวลาในการได้กรรมสิทธิ์ ต้องเป็นการครอบครองโดยความสงบ และโดยเปิดเผย ถ้าไม่มีใครโต้แย้งคัดค้านในเวลาก็เข้าข่าย ที่ดินมีโฉนด ก็ 10 ปี ที่ดิน ที่เป็น นส3 ก็เพียง 1 ปี ครับ ถ้าเป็น สังหาริมทรัพย์ (ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้) 5 ปี ครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก :http://www.ban4u.com

3,390 Responses to ครอบครองปรกษ์ คืออะไร